NORTØMMER - På skogeierens side for økt konkurranse i markedet.

Denne siden er ikke laget for telefoner og den kan derfor fremstå som mindre brukervennlig for deg som leser dette på en telefon. Vi anbefaler deg å åpne sidenpå en PC / Mac eller nettbrett.

Nytt fra NORTØMMER

29.03.2017

Skogbruk og avgiftsmessig virksomhet

Finansdepartementet har nå svart på vår henvendelse om hvordan skogeiere som kommer under virksomhetsgrensen skal håndteres avgiftsmessig.

Les mer »

NORSKOG med innspill til Revidert nasjonalbudsjett 2017

NORSKOG ber om at følgende punkter prioriteres i RNB:

1. Nedskriving av kostpris med skogfond

2. Redusert sats på formuesskatten for arbeidene kapital

3. Tilbakevirkende kraft for skattefritak for deltagere i deltagerlignede selskaper ved skogvern

Les mer »

Bransjenytt fra inn- og utland

Del denne siden: