NORTØMMER - På skogeierens side for økt konkurranse i markedet.

Denne siden er ikke laget for telefoner og den kan derfor fremstå som mindre brukervennlig for deg som leser dette på en telefon. Vi anbefaler deg å åpne sidenpå en PC / Mac eller nettbrett.

Nytt fra NORTØMMER

21.01.2017

En god dag for skogbruket!

Næringskomiteens merknader til Skogmeldingen er god og positiv lesing. NORSKOG vil rose komiteen for å ha lyttet til de innspill som har kommet fra næringen, og at meldingen med dette blir mer helhetlig og strategisk.

Les mer »

Statsministeren om ulv i Spørretimen

NORSKOG var tilstede under dagens muntlige Spørretime i Stortinget, der Erna Solberg måtte svare på spørsmål fra en rekke representanter om Regjeringens oppfølging av ulveforliket og vedtaket om å stanse lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

Les mer »

Bransjenytt fra inn- og utland

Del denne siden: